Kontakt

RESTAURANT VINODOL

Teslina 10, Zagreb, HR

radno vrijeme: 12-24h

tel:
+38514811427
+38514811341
+385993811427
vinodol@vinodol-zg.hr